Logo Kammerkoret Pegasus København

Kammerkoret Pegasus’ afskedskoncert

den 13. december 2023 i Hellig Kors Kirke

Et kammerkor i København

Kammerkoret Pegasus var et kammerkor i København.

Koret har desværre måttet stoppe sin virksomhed den 31. december 2023 pga svigtende indtægter.

Men hold da op, hvor har vi haft mange skønne og fantastiske oplevelser i de 32 år, det varede.

For det er FEDT at synge i kor!!!

Kammerkoret Pegasus er et blandet, klassisk kor, der blev dannet i 1992 i København af korets daværende dirigent Torsten Mariegaard. Flere af medlemmerne har sunget i koret i mange år, og fælles for alle er ønsket om at arbejde fremadrettet og seriøst med musikken og korets udvikling.

Blandt Pegasus’ forcer er en stor homogenitet i klangen, præcision i intonationen og indlevelsesevne i fortolkningen. Dette giver mulighed for at håndtere et ganske bredt repertoire med værker af blandt andre Bach, Brahms, Britten, Debussy, Grieg og Poulenc.

I sommeren 2020 fik koret ny dirigent Filipe Carvalheiro og vi er nu ved at have fundet os selv sammen med Filipe.

Indtil 2021 havde koret et samarbejde med kammerkoret Terpsichore, hvor vi opførte store korprojekter sammen.