Kammerkoret Pegasus

Kammerkoret Pegasus er et blandet, klassisk kor, der blev dannet i 1992 i København af korets daværende dirigent Torsten Mariegaard. Flere af medlemmerne har sunget i koret i mange år, og fælles for alle er ønsket om at arbejde fremadrettet og seriøst med musikken og korets udvikling.

Blandt Pegasus’ forcer er en stor homogenitet i klangen, præcision i intonationen og indlevelsesevne i fortolkningen. Dette giver mulighed for at håndtere et ganske bredt repertoire med værker af blandt andre Bach, Brahms, Britten, Debussy, Grieg og Poulenc.

Kammerkoret Pegasus opfører flere kammerkorkoncerter årligt og deltager også i store korprojekter såsom oratorier i samarbejde med andre kor, orkestre og solister.

Siden 2000 har Kammerkoret Pegasus arbejdet fast sammen med Kammerkoret Terpsichore under det fælles navn Copenhagen Oratorio Choir.