Logo Kammerkoret Pegasus København

Kammerkoret Pegasus

Kammerkoret Pegasus er et blandet, klassisk kor, der blev dannet i 1992 i København af korets daværende dirigent Torsten Mariegaard. Flere af medlemmerne har sunget i koret i mange år, og fælles for alle er ønsket om at arbejde fremadrettet og seriøst med musikken og korets udvikling.

Blandt Pegasus’ forcer er en stor homogenitet i klangen, præcision i intonationen og indlevelsesevne i fortolkningen. Dette giver mulighed for at håndtere et ganske bredt repertoire med værker af blandt andre Bach, Brahms, Britten, Debussy, Grieg og Poulenc.

I sommeren 2020 fik koret ny dirigent Filipe Carvalheiro og vi er i gang med at finde os selv sammen med Filipe, som vi virkelige glæder os til at kunne præsentere for vores publikum når corona-restriktionerne bliver lempet.

Indtil 2021 havde koret et samarbejde med kammerkoret Terpsichore, hvor vi opførte store korprojekter sammen.

Dirigent Filipe Carvalheiro
Kammerkoret Pegasus-København
Kammerkoret Pegasus-København